Verschillende methoden om Windows 7 te formatteren (2024)

Het kost veel minder tijd om computers opnieuw te formatteren als ze zwaar besmet zijn met virussen of andere schadelijke programma's dan nodig zou zijn om ze met succes op te schonen. Bovendien zorgt het formatteren van een systeem ervoor dat alle schadelijke programma's worden verwijderd (volledige verwijdering is niet altijd mogelijk bij handmatig opschonen). HijWindows 7 formatterenHet kan erg handig zijn als u problemen met het Windows-besturingssysteem wilt oplossen, de prestaties wilt verbeteren en items permanent wilt verwijderen.

In dit artikel:

01Wat gebeurt er als u Windows 7 formatteert?

02Hoe Windows 7 effectief te formatteren?

03Hoe een harde schijf formatteren in Windows 7 met Schijfbeheer?

04Hoe gegevens herstellen van een geformatteerde harde schijf?

Deel 1. Wat gebeurt er als je Windows 7 formatteert?

Wanneer u Windows 7 formatteert, verwijdert u alle bestanden en fouten en blijft de computer leeg. Meestal wordt het besturingssysteem achteraf geïnstalleerd, waardoor je met een schoon systeem aan de slag kunt. Soms is formatteren de enige optie.

Deel 2. Hoe kan ik Windows 7 effectief formatteren?

Het proces waarbij een schijf wordt teruggebracht naar een recentelijk geformatteerde staat staat bekend als formatteren of opnieuw formatteren. Daarom kunt u hem binnen een paar minuten formatteren zonder dat u een schijf nodig heeft als uw laptop langzaam draait of als u hem aan iemand anders wilt geven zonder uw gegevens te delen. Om een ​​laptop grondig te formatteren, moet je een aantal stappen volgen. Hieronder vindt u de procedures voor het formatteren van Windows 7.

Methode 1: Formatteer Windows 7 naar de fabrieksinstellingen via het Configuratiescherm

U kunt het Configuratiescherm gebruiken om uw computer terug te zetten naar de fabrieksinstellingen als er een door de gebruiker opgeslagen installatie van Windows 7 is.

Pas 1:Nadat u op Start hebt geklikt, selecteert u Configuratiescherm. Selecteer Systeem en beveiliging.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (1)

Pas 2:Selecteer Back-up en herstel op het nieuwe paginascherm.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (2)

Pas 3:Klik op Systeeminstellingen of uw systeem herstellen in het venster Back-up maken en terugzetten.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (3)

Pas 4:Selecteer vervolgens geavanceerde herstelmethoden.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (4)

Pas 5:Bestanden herstellen vanaf een back-up van een systeemimage en uw computer terugzetten naar de fabrieksinstellingen is nu voor u beschikbaar. Kies de tweede mogelijkheid.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (5)

Pas 6:Nogmaals, u heeft twee opties: maak nu een back-up van uw gegevens of sla deze over. Om een ​​back-up te maken, selecteert u de eerste optie. U kunt ook overslaan selecteren.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (6)

Pas 7:Klik op de knop Opnieuw opstarten om uw Windows 7-computer opnieuw op te starten en de fabrieksinstellingen te herstellen. Na een tijdje wordt de computer afgesloten en opnieuw opgestart.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (7)

Pas 8:Er verschijnt een nieuwe melding waarin u wordt gevraagd een sleutelinvoermethode te kiezen. Kiezen"Als vervolg op".

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (8)

Pas 9:Het is noodzakelijk om het besturingssysteem terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Selecteer vervolgens een tweede keer Volgende en ten slotte OK.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (9)

Methode 2: Formatteer Windows 7 met Systeemherstelschijf

Om deze techniek te laten werken, moet u eerst een systeemherstelschijf voorbereiden.

Pas 1:Klik op Configuratiescherm > Back-up maken en terugzetten > Een systeemherstelschijf maken nadat u de laptop hebt ingeschakeld.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (10)

Pas 2:Selecteer Schijf maken nadat u een lege cd op uw laptop hebt aangesloten. Klik vervolgens op OK en Sluiten.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (11)

Pas 3:Start uw computer opnieuw op en kies de cd als primair opstartapparaat in het opstartmenu door op F10 of F12 te drukken. Selecteer uw Windows-besturingssysteem nadat u op Enter en Next hebt gedrukt.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (12)

Pas 4:Klik op Opdrachtprompt en Volgende. Voer de opdracht in om de C-schijf te formatteren"formaat c: /fs: NTFS"en druk op Enter.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (13)

Methode 3: Formatteer Windows 7 met de installatie-cd

U kunt uw harde schijf formatteren met de Windows 7-indeling door de instructies te volgen als u over de installatie-cd van Windows 7 beschikt.

Pas 1:Start uw laptop opnieuw op nadat u de Windows-installatie-cd hebt geplaatst.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (14)

Pas 2:Druk herhaaldelijk op Wissen om toegang te krijgen tot het BIOS. Kies Geavanceerde BIOS-functies en kies CDROM als eerste opstartapparaat. Druk op Y om de instellingen op te slaan en te voltooien.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (15)

Pas 3:Druk op Shift+F10 om het opdrachtpromptvenster in het venster Windows-instellingen te openen.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (16)

Pas 4:Typ om het formatteren te voltooien"formaat c:/"in het venster en druk op Y.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (17)

Methode 4: Formatteer Windows 7 met USB

U kunt een opstartbaar USB-station maken en Windows 7 opnieuw laten formatteren met een USB als u niet over een Windows-installatie-cd beschikt. Met de hulp van AOMEI Partition Assistant Standard is dit eenvoudig. Het is een schijfbeheerder die beschikbaar is met verschillende mogelijkheden, zoals het opschonen van onnodige bestanden van de computer, het uitbreiden van de C-schijf, het verplaatsen van het besturingssysteem naar SSD en meer. Momenteel beschikbaar als gratis download, kunt u het gebruiken om een ​​Windows 7-computer zonder cd te formatteren.

Deel 1. Maak een opstartbare USB-drive

Pas 1:Sluit het lege USB-station van uw laptop aan. Start AOMEI Partition Assistant Standard nadat u het hebt geïnstalleerd. Selecteer vervolgens"Opstartbare media maken".

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (18)

Pas 2:Selecteer vervolgens een USB-schijf"Doorgaan".

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (19)

Pas 3:Anticipeer op de voltooiing van de procedure.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (20)

Deel 2. Formatteer Windows 7-schijf met opstartbare USB

Pas 1:Gebruik de opstartbare USB-drive om een ​​geformatteerde Windows 7 op te starten. Eenmaal ingelogd, bevindt u zich in de hoofdinterface van AOMEI Partition Assistant Professional. Kiezen"Partitie formatteren"door met de rechtermuisknop op schijf C te klikken.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (21)

Pas 2:Selecteer een bestandssysteem in dit venster en klik op"Aanvaarden".

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (22)

Pas 3:Klik op om de lopende bewerking te bevestigen"Toepassen"j"Doorgaan".

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (23)

Pas 4:Kiezen"Partitie verwijderen"door met de rechtermuisknop op het systeemstation te klikken.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (24)

Pas 5:U kunt het systeemstation verwijderen en de sectoren vervangen door nul door te selecteren"Verwijder partitie en verwijder gegevens erop"

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (25)

Pas 6:Zijn functie"Harde schijf wissen"U kunt de systeemschijf binnen Windows wissen zonder dat u opstartbare media nodig heeft.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (26)

Deel 3. Hoe formatteer ik een harde schijf in Windows 7 met Schijfbeheer?

Om een ​​partitie of volume op een harde schijf te configureren, moet u inloggen als beheerder en vrije schijfruimte of ruimte op een uitgebreide harde schijfpartitie hebben. Als er geen vrije ruimte op de schijf is, kunt u deze toevoegen door bestaande partities te verwijderen of te verkleinen of door een partitietool van derden te gebruiken.

Windows-bewuste schijfgebaseerde hardware kan volledig worden beheerd met behulp van de Schijfbeheer-extensie van de Microsoft Management Interface. Het wordt gebruikt om de schijven te besturen die in een computer zijn geïnstalleerd, inclusief interne en externe harde schijven, optische schijven en flashdrives. Schijven kunnen worden gepartitioneerd, geformatteerd, stationsletters worden toegewezen en nog veel meer. Met schijfbeheer kunt u een Windows 7-hardeschijfindeling gebruiken.

Pas 1:Credit"Binnenkomen"om Windows 7 Schijfbeheer te starten door te typen"diskmgmt.msc"in het zoekvak.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (27)

Pas 2:Klik met de rechtermuisknop op de schijf die u wilt formatteren en selecteer Formatteren terwijl Schijfbeheer actief is.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (28)

Pas 3:De schijfnaam kan worden ingevoerd of achtergelaten in het tekstvak Volumelabel op het volgende scherm. Kies vervolgens het gewenste bestandssysteem. Laat de rest zoals het is, tenzij je expliciete redenen hebt om iets te veranderen, en klik op 'OK'.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (29)

Deel 4. Hoe gegevens herstellen van een geformatteerde harde schijf?

Verschillende dingen kunnen gegevensverlies veroorzaken, waaronder het onbedoeld verwijderen van informatie van uw computer of het formatteren van een partitie zonder back-up. Wat de oorzaak ook is, het eindresultaat is dat u belangrijke gegevens in bestanden, mappen en mogelijk zelfs een hele sector bent kwijtgeraakt.

Uw bestanden zijn waarschijnlijk nog aanwezig en staan ​​op de schijf. Gebruik om verwijderde of geformatteerde gegevens van een harde schijf te herstellenWondershare Recoverit.

Gratis download

Gratis download

Stap 1: Selecteer waar u wilt scannen.

Selecteer een locatie om te scannen voordat u de Recoverit Data Recovery-applicatie op uw computer start. Het kan een partitie zijn of een hele map op uw apparaat.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (30)

Stap 2: Scan de harde schijf.

Het programma begint met het scannen van de gekozen schijf of partitie zodra u op de knop drukt"Begin". Wees geduldig terwijl u wacht tot de procedure soepel verloopt.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (31)

Stap 3: Gegevens herstellen.

Met het programma kunt u tijdens de hele bewerking een voorbeeld van de uitgepakte documenten bekijken. U kunt de gewenste datum kiezen en deze opslaan door op de knop te drukken"Herstellen". Zorg ervoor dat u deze op een betrouwbare plaats bewaart.

Diferentes Métodos para Formatear Windows 7 (32)

Meer gerelateerd:Hoe te repareren “Windows kon een partitie op schijf 0 niet formatteren”?

Conclusie

Iedereen met een besturingssysteemschijf en een basisset opdrachten kan de harde schijf van een computer formatteren. In dit artikel presenteren we het formatteren van Windows 7 met behulp van 4 verschillende technieken. U kunt een manier vinden om al uw gegevens volledig te wissen in Windows 7, of u nu over de installatie-cd beschikt of niet.

Gratis download

Gratis download

Verschillende methoden om Windows 7 te formatteren (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated:

Views: 5491

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.